Lažno milosrđe

Neke protestantske denominacije, pa nažalost čak i neki ”progresivni” katolički teolozi, naučavaju kako će se na kraju svi ljudi spasiti, jer je Bog milosrdan; kako će Bog svojim Božanskim milosrđem oprostiti svima, te na kraju sve privesti u raj. Po njima pakao je nespojiv s Božanskom ljubavi. Oni tvrde kako svemilosrdni Bog nikada ne bi… Continue reading Lažno milosrđe

Published
Categorized as Spasenje

Rat je u punom jeku – naoružajte se!

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Da, dobro ste pročitali, rat je u punom jeku. Onaj duhovni. Ako mislite da je duhovni rat beznačajan ili manje važan u odnosu na onaj tjelesni onda se grdno varate. Po tom pitanju imamo izričito svjedočanstvo Isusa: «Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može… Continue reading Rat je u punom jeku – naoružajte se!

Published
Categorized as Spasenje

Bolje strogost nego sentimentalnost

Paušalnost slike Boga „Odgodi li Gospodin zasluženu kaznu za naše grijehe, koju smo zaslužili i koja je nužna, za vječnost, tada će nas kazniti ognjem i krvlju osvetna pravednost Božja. Strašna kazna (usp. Heb 10,31), neizreciva, nepojmljiva. Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega. (Ps 90,11). Kazna bez milosrđa: Sud bez milosrđa (Jak 2,13); bez sućuti,… Continue reading Bolje strogost nego sentimentalnost

Published
Categorized as Spasenje

Katolički nauk o predestinaciji

Što je predestinacija? Pojam predestinacije (hrv. predodređenost) u teološkom govoru označuje vječnu Božju odluku koja se odnosi na konačnu (ili vječnu) nadnaravnu sudbinu racionalnih bića, posebno čovjeka,  a to je ulazak u nebesko blaženstvo ili silazak u pakao.[1] U užem smislu, predestinacija označava samo Božju odluku o pripuštanju nekih racionalnih bića blaženom gledanju u nebu.… Continue reading Katolički nauk o predestinaciji

Published
Categorized as Spasenje

Božja milost i čovjekova slobodna volja

Katekizam nas uči da naše opravdanje ili spasenje dolazi od Božje milosti. A milost definira kao „naklonost, ničim zasluženu pomoć koju nam Bog daje da bismo odgovorili njegovu pozivu: da postanemo sinovi i kćeri Božje, posinci, sudionici božanske naravi i života vječnoga.“ [1] Tu se onda prirodno nameće pitanje sudjeluje li i kako u tom… Continue reading Božja milost i čovjekova slobodna volja

Published
Categorized as Spasenje

Pakao ili anihilacija

O paklu danas nitko ne voli pričati, o paklu nitko ne voli slušati, svi bi voljeli da pakla nema. Tako su osim ateista i neki ‘kršćani’ došli na ideju da pakla nema, da je mit o vječnom paklu izmišljotina Katoličke crkve. Jehovini svjedoci, adventisti, mormoni, Armstrongova svjetska Božja crkva, kristadelfijanci, crkva Kršćanske znanosti, new age… Continue reading Pakao ili anihilacija

Published
Categorized as Spasenje

“Sigurnost” spasenja

Ivanovo evanđelje sadrži Kristove riječi koje evangelici vole ‘sašiti’ skupa, i pokušati dokazati da je nemoguće izgubiti naše spasenje. Argument obično ide: „Isus kaže da on neće odbaciti nikog tko mu dođe i da ga nitko ne može ugrabiti iz njegove ruke. A ako te on nikad neće odbaciti, i dati da te itko ugrabi,… Continue reading “Sigurnost” spasenja

Published
Categorized as Spasenje

Izazov vjere

U šestom poglavlju Ivanovog evanđelja čitamo jedan od najdramatičnijih opisanih događaja Isusova života, događaj koji je usmjerio i oblikovao cijelu povijest svijeta nakon njega. Nakon što je Isus tri puta ponovio riječi da onaj tko ne bude jeo njegovo tijelo neće vidjeti kraljevstvo Božje, velika većina ljudi koji su ga do tada pratili, ga napušta.… Continue reading Izazov vjere

Published
Categorized as Spasenje

Tko dolazi u Nebo ili Raj?

U Nebo ili Raj dolaze svi koji hoće! Vječna blaženost ovisi o našoj slobodnoj volji. Tko želi doći u Nebo mora ozbiljno, u pravo vrijeme i postojano htjeti to i ostvariti. Ozbiljno htjeti znači da moramo svu svoju snagu i silu upotrijebiti da dobijemo Nebo. Da se Nebo lako ne osvaja i dobiva na to… Continue reading Tko dolazi u Nebo ili Raj?

Published
Categorized as Spasenje