Scijentizam u nasrtaju

Scijentizam dolazi od latinske riječi ”scientia”, što znači znanost, međutim, scijentizam nije znanost već jedna mješavina znanosti i religije. S religijom ima sličnosti zbog toga što je za prihvaćanje nekih teorija potrebna vjera, umjesto empirijskih dokaza. Iako se vjera, sa scijentističkog stajališta, protivi znanosti, upravo su njihove teorije bazirane dobrim dijelom na vjeri.  Scijentizam se… Continue reading Scijentizam u nasrtaju

Published
Categorized as Sljedbe

Riječ Života – ili smrti

Riječ Života, kako se sami predstavljaju, vjerska je zajednica reformatorske baštine koja je sa svojim djelovanjem u Hrvatskoj započela 1993. godine. Hrvatski ogranak Riječi Života predvodi njen pastor Damir Šićko Alić. On je nedavno objavio na mrežnim stranicama svoje vjerske zajednice tekst pod naslovom: Neke važnije razlike između nas i Rimokatoličke crkve.[1] Kako sam autor… Continue reading Riječ Života – ili smrti

Published
Categorized as Sljedbe

„Mi smo Crkva“ : nova kršćanska sekta stiže u Hrvatsku

Godine 1517. Martin Luther, katolički svećenik i monah, napisao je apel u kojem je, u osnovi, tražio do Crkve da se odrekne svog trajnog nauka povezanog sa činjenicom postojanja čistilišta, kao i ovlasti Crkve da otpušta zaslužene vremenite kazne. Njegove pristalice apel su ocijenili ne kao pokušaj osporavanja crkvenog nauka, već kao prigovor crkvenim praksama… Continue reading „Mi smo Crkva“ : nova kršćanska sekta stiže u Hrvatsku

Published
Categorized as Sljedbe

Velika krivovjerja

Od početaka kršćanstva, Crkvu se napadalo unošenjem krivih učenja, ili hereza. Biblija nas upozorava da će se to događati. Pavao kaže svom mladom štićeniku Timoteju: „Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se… Continue reading Velika krivovjerja

Published
Categorized as Sljedbe

Kad vam mormoni pokucaju na vrata

 
altMormonsku je Crkvu osnovao 1830. Josip Smith nakon što je preko dva Božja glasnika, koja su ga posjetila 1820., navodno primio Božju objavu. Oni su ga zadužili da obnovi istinsku religiju uspostavljenu od Isusa Krista, a koja se poslije smrti posljednjeg apostola potpuno izopačila. Smith je tvrdio da ga je Bog postavio za apostola i proroka, te da je po božanskom nadahnuću nadopisao Sveto pismo. Zato Mormoni uz Bibliju u Sveto pismo stavljaju i tri knjige koje je napisao Smith, a to su Knjiga Mormona, Učenja i savezi te Skupocjeni biser. Mormoni vjeruju da su i nasljednici Smitha nadahnuti proroci, te da Bog preko njih nastavlja komunicirati sa svijetom.
Published
Categorized as Sljedbe

Jehovini svjedoci

 altJehovini svjedoci, naoko vrlo prijazni i pobožni, u svakom su trenutku spremni stupiti u dijalog sa strancem. Svaki razgovor s njima će se svoditi samo na jedno: kako da vas privuku “istini”. Pri tome neće prezati ni od laži, jer njima savjest dopušta laganje, ako laži služe vrbovanju. Isus nas je, međutim, upozorio da se čuvamo takvih ljudi: “Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a unutra su grabežljivi vuci!(Mt 7,15).
Published
Categorized as Sljedbe

Odgovor Katoličke crkve na nove religiozne pokrete – sekte

altSažetak

U posljednjim desetljećima našeg stoljeća novi religiozni pokreti – sekte postali su velik problem i izazov za Crkvu. Suvremeni pastoralni radnik, suvremeni kršćanin se pita: kako najbolje odgovoriti na izazov sekti. U svim vremenima Crkva je pozvana na “odčitavanje” znakova vremena. Novi religijski pokreti – sekte su znak našeg vremena, i kao takvi, oni su izvrstan pokazatelj koje naglaske bi trebalo stavljati u evangelizatorskim pothvatima. Njihov porast u tradicionalno kršćanskim sredinama očito pokazuje nedostatnu prisutnost ili djelatnost Crkve na određenim područjima. Na planu opće Crkve postoji nekoliko dokumenata koji upućuju na konkretne smjernice djelovanja. U apostolskom djelovanju, poglavito na razini župa i biskupija valja puno više voditi računa o izgradnji crkvenog zajedništva, ljudske blizine, topline, puno više evanđeoskog svjedočenja, poglavito u susretu s marginaliziranima, dalekima, rastavljenirna i ponovno oženjenima… U tome nenadomjestivu ulogu imaju katolički laici. U pastoralnom djelovanju valja tražiti putove i mogućnosti osobnog duhovnog iskustva. Trajna formacija svih vjernika, poglavito biblijska formacija je prioritetni zadatak, kao i nauk o eshatološkim stvarnostima (smrt, čistilište, raj, pakao, posljednji sud) kao odgovor na razne milenarizrne, i uopće ideje iz New agea.

Published
Categorized as Sljedbe

Što su sekte i kako ih prepoznati?

altŠto su sekte i kako ih prepoznati?

Izlaskom iz komunističkog sustava, naše je društvo zakoračilo ka demokratskom načinu života u kojem dolazi do neminovne pojave novih ideja i pokreta. U Hrvatskoj je različitih kršćanskih i nekršćanskih sekti bilo i ranije, no prelaskom na demokratsko društvo one dobivaju novi zamah i intenzivniju prisutnost u javnosti. Njihovo djelovanje postaje organiziranije, ali i «agresivnije». Želja mi je dati kratki prikaz metoda kojima se služe sekte i njihovih karakteristika koje mogu biti privlačne svakom, a osobito mladom čovjeku.

Published
Categorized as Sljedbe

Isus – raspet na križu ili obješen o stup?


Jehovini svjedoci tvrde da je Isus bio ubijen na stupu, a ne na križu. Prema njihovim teorijama, križ je poganski simbol koji je ušao u pravu vjeru, narušavajući njenu vjerodostojnost. Sve kršćanske zajednice koje vjeruju drukčije, zapravo su pod utjecajem drugih religija, i nisu nasljednice prve Crkve.

Treba napomenuti da su Jehovini svjedoci ovo vjerovanje ustanovili 1930. godine, iako su dotad vjerovali istovjetno ostatku kršćanskog svijeta. Drugim riječima, do te godine nije bilo govora o križu kao nekakvom poganskom simbolu, već se isti doživljavao kao činjenica. Radi se, naravno, o jednoj od stotinu varijacija na temu poganskog koje je ušlo u Crkvu, i zamijenilo Božje nauke s nekakvim ljudskim predajama. Razloge za svoju vjeru mahom grade na činjenici da se grčki prijevod riječi kojom se označuje “križ” može prevesti i kao “stup za mučenje”, mada nikad ne idu u detalje što se tiče svojeg objašnjenja.

Published
Categorized as Sljedbe

C I S K – Centar za informiranje o sektama i kultovima

 
altGRAĐANSKE INICIJATIVE SA SVRHOM ISTRAŽIVANJA, INFORMIRANJA I ZAŠTITE OD SEKTI

Sekte su obično, statistički gledano, zanemariva manjina građana države u kojoj djeluju, zbog čega ne predstavljaju opasnost za njezin javni poredak i sigurnost. Zbog toga sekte nisu ni predmet osobitog zanimanja državnih organa i njezinih tijela. lzuzetak su sekte s političkim, terorističkim, destruktivnim ili sotonističkim predznakom.

Published
Categorized as Sljedbe